Kredyt hipoteczny

Home / Kredyt hipoteczny
kredyt hipoteczny w Banku PKO BP

Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie trzeba spełniać warunki, aby dostać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny może być udzielony osobie pełnoletniej, posiadającej źródło dochodu, a poprzez weryfikację przez Bank, również zdolność kredytową. Dlatego też w pierwszej kolejności Bank, który podejmuje decyzję o udzieleniu takiej osobie kredytu, sprawdza i określa poniższe:

 • czy może przyjąć do analizy posiadane przez nas źródło dochodu i weryfikuje jego wysokość
 • staż pracy/działalności – minimum to 3 miesiące w przypadku umowy o pracę/12 miesięcy dla działalności, wynajmu nieruchomości, umów zleceń i dzieła oraz umowy o pracę za granicą
 • ilość osób w gospodarstwie domowym i stałe koszty utrzymania
 • występujące zobowiązania kredytowe i poza bankowe (np. koszt związany z najmem nieruchomości), a także terminowość ich spłacania
 • dla osób posiadających zagraniczne obywatelstwo – wymóg przedstawienia karty stałego pobytu oraz zezwolenia na nabycie nieruchomości z MSWiA
 • waluta uzyskiwania dochodu – dla pracujących za granicą akceptowana jest waluta: GBP/EUR/NOK/SEK/USD
 • wkład własny wymagany w wysokości min. 10% ceny transakcji, a w niektórych przypadkach nawet 30%.

Jak jednak rozpoznać, czy oferta przedstawiona w banku jest faktycznie tą najatrakcyjniejszą?

Jedną z opcji jest udanie się do kilku różnych banków w celu porównania oferty – opcja bardzo dobra, lecz ma również swoje wady. Przede wszystkim każdy bank w inny sposób przedstawia całkowity koszt uzyskania kredytu. Trudno jest zorientować się, czy oferta z prowizją 0% i marżą 1,7% jest lepsza od tej z prowizją 1% i marżą 1,5%. Po drugie – nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Rotacja pracowników banków jeszcze nigdy nie była tak duża, jak obecnie. W związku z tym nie masz pewności, czy osoba siedząca za biurkiem jest faktycznie najlepszym dla Ciebie specjalistą.

Kroki do Kredytu hipotecznego według PKO BP

 1. Przekażemy Ci formularz informacyjny niezwłocznie po otrzymaniu wymaganych informacji o Twoich potrzebach, sytuacji finansowej i osobistej, preferencjach oraz celach (nie później jednak niż przed złożeniem wniosku)
 2. Wypełniasz wniosek.
 3. Otrzymujesz informację o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego wraz z projektem umowy.
 4. Podpisujesz umowę i składasz dyspozycję wypłaty kredytu.