Kredyt pod dotacje unijne

Home / Kredyt pod dotacje unijne
Kredyt pod dotacje unijne w Raiffeisen Bank w Gorzowie

Dofinansowanie z UE pozwoliło rozwinąć skrzydła niejednej firmie. Jedną z opcji jest oczywiście kredyt pod dotacje unijne. Banki chętnie udzielają kredytów pod dotacje unijne, mają nawet specjalną ofertę kredytów pomostowych. W ramach finansowania inwestycji uwzględniających uzyskane dotacje możemy rozważać możliwość wykorzystania trzech różnych kredytów. Są to kredyty: pomostowy, uzupełniający i obrotowy. W większości przypadków inwestor ubiegający się o te kredyty musi poza dokumentami przygotowanymi do uzyskania pomocy unijnej przedstawić uzupełniony o szereg dodatkowych punktów biznesplan oraz wypełnić stos dokumentów bankowych.

W ramach kredyt pod dotacje unijne wyróżniamy:

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy jest produktem związanym bezpośrednio z dotacjami. Przeznaczony jest na finansowanie nakładów związanych z kosztami kwalifikowanymi występującymi w umowie dotacyjnej, które zostaną zwrócone przedsiębiorcy w formie refundacji po zakończeniu inwestycji objętej umową. Jest to wartość kosztów związanych z inwestycją, które inwestor musi wcześniej ponieść. Powinien wnieść swój kapitał lub posiłkować się kredytem z banku. Zwanym właśnie pomostowym, a po pewnym czasie, po rozliczeniu płatności, otrzyma zwrot tych kosztów z instytucji rozliczającej umowę dotacyjną. Okres trwania takiego kredytu jest krótki i wynosi od 6 miesięcy do 2 lat i zależy od charakteru i długości trwania inwestycji. Warunki uzyskania tego kredytu nie odbiegają od warunków standardowych kredytów.

Kredyt uzupełniający

Jest to kredyt przeznaczony na sfinansowanie tej części inwestycji współfinansowanej dotacją, która nie ma pokrycia finansowego w postaci: wkładu własnego i wartości dotacji. Jeśli przedsiębiorca posiada 20% wkładu własnego i otrzymał 60% dofinansowania unijnego, to do sfinansowania całej inwestycji brakuje mu jeszcze 20% środków. Będzie mógł je zdobyć w postaci kredytu uzupełniającego inwestycyjnego na okres do 20 lat. Warunki uzyskania tego kredytu nie odbiegają od warunków standardowego kredytu inwestycyjnego.

Aby zamykając całe finansowanie inwestycji współfinansowanej dotacją, przedsiębiorca może również uzyskać kredyt obrotowy na podatek VAT wynikający z tej inwestycji.

Najważniejsze korzyści w Raiffeisen Bank:

  • możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji unijnej,
  • możliwości częściowej spłaty kredytu,
  • stałe wsparcie banku,
  • podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy.