Project Tag: GET IN Bank Gorzów

Home / GET IN Bank Gorzów
Leasing w Get In Bank Gorzów.
Project

Leasing

Leasing – jeden z umownych stosunków cywilnoprawnych. W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty. Leasing operacyjny a finansowy Regulacje podatkowe dzielą leasing na operacyjny oraz finansowy. Podstawową różnicę między leasingiem finansowym a operacyjnym...