Kredyt hipoteczny dla cudzoziemców

kredyt hipoteczny dla cudzoziemców,

W ostatnim czasie możemy zaobserwować wzrastające zainteresowanie produktem bankowym, kredyt hipoteczny dla cudzoziemców. Chodzi tutaj głównie o obywateli Ukrainy, którzy tłumnie przybywają do Polski w poszukiwaniu pracy. Wiele takich osób zamierza pozostać w Polsce na dłużej. Lepiej wynagradzani pracownicy bez polskiego obywatelstwa mogą nawet myśleć o zakupie mieszkania na terenie naszego kraju.

Kredyt hipoteczny dla cudzoziemców co warto wiedzieć?

Starając się o kredyt hipoteczny dla cudzoziemców, musisz liczyć się z tym, iż banki przedstawiają często nieco inne warunki. Kredytobiorcy mają do czynienia np. z krótszym okresem kredytowania czy wymaganym wyższym wkładem własnym. Oczywiste jest, że im wyższe środki własne, tym większa szansa na kredyt i mniejsze ryzyko dla banku. Wszystko to jednak szczegółowo przedstawi Ci doradca finansowy podczas pierwszego spotkania.

  • Jako obcokrajowiec przebywasz w Polsce ponad 5 lat od udzielenia prawa do pobytu stałego bądź zezwolenia na pobyt długoterminowego rezydenta UE.
  • Jako obcokrajowiec jesteś małżonkiem obywatela Polski i zamieszkujesz tutaj ponad 2 lata od udzielenia prawa do pobytu stałego bądź zezwolenia na pobyt długoterminowego rezydenta UE, o ile oczywiście nieruchomość ma stanowić wspólnotę majątkową.

Wymagane dokumenty

W zależności od tego, skąd pochodzi ktoś, kto jest zainteresowany kredytem, musi przedstawić różne dokumenty. Obywatele krajów Unii Europejskiej powinni mieć kartę zarejestrowania, natomiast osoby spoza Unii – kartę pobytu. Każdy bank ustala indywidualnie, na jak długo do przodu musi być wydana karta pobytu.

Dodatkowo wiele banków wymaga, aby potencjalny klient miał: stały lub czasowy meldunek w Polsce oraz nadany numer PESEL.

Ograniczeniach w obrocie mieszkaniami

Sytuacja obcokrajowców w przypadku uzyskiwania zezwoleń na zakup nieruchomości mieszkaniowej zależy między innymi od ich pochodzenia. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców wskazuje, że zezwolenia na zakup nie musi uzyskiwać: obywatel Szwajcarii lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku obywateli innych krajów, zezwolenie od MSWiA nie będzie potrzebne między innymi wtedy, gdy transakcja ma na celu nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego lub garażu.

Leave a Reply