Leasing – jak to działa?

Leasing w Get In Bank Gorzów.

Leasing jest popularny m.in. dlatego, że jest łatwo dostępną metodą pozyskania kapitału nie tylko przez firmy mające już jakąś historię gospodarczą, ale również przez firmy młode, dopiero stawiające pierwsze kroki na rynku. Młoda firma w zasadzie ma nikłe szanse na pozyskanie środków finansowych z banku z uwagi na brak tzw. historii kredytowej (zbyt krótko działa, np. krócej niż rok).

Co to jest Leasing?

W dużym uproszczeniu leasing jest formą wypożyczenia przez przedsiębiorcę przedmiotu od firmy leasingowej.
To wypożyczenie oparte jest o uzgodnione między stronami warunki. Szczegółowo określają, między innymi, czas trwania, wysokości opłat wstępnych, czy wysokość rat. W zamian za możliwość korzystania z leasingowanego komputera, samochodu lub maszyny, wynajmujący co miesiąc płaci raty. Gdy umowa dobiegnie końca, ma możliwość wykupienia leasingowanej rzeczy. Wtedy wynajmujący staje się jej właścicielem (przez cały okres trwania umowy właścicielem pozostaje firma leasingująca albo bank).

Rodzaje leasingu

Wyróżnić można leasing operacyjny i finansowy. W leasingu operacyjnym konkretne dobro inwestycyjne przekazywane jest w użytkowanie na pewien czas, zwykle nie dłuższy niż czas normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Rata w leasingu operacyjnym stanowi koszt uzyskania przychodu w firmie. Leasingobiorca nie amortyzuje sprzętu wziętego w leasing, lecz po zakończeniu umowy może wykupić przedmiot umowy za określoną cenę, powiększoną o podatek VAT. Z kolei w leasingu finansowym amortyzacja przeniesiona jest na leasingobiorcę, co pozwala regulować koszty i dochody. Leasing finansowy porównać można do kredytu, gdzie pożyczanym środkiem nie są pieniądze, a konkretny środek trwały.

Co można leasingować?

Najczęściej leasingowanymi przedmiotami są samochody osobowe i ciężarowe. Aczkolwiek w leasing można brać także pojazdy specjalistyczne, takie jak koparki, ciągniki czy łodzie oraz wszelkie inne środki trwałe. Przedsiębiorcy mogą więc skorzystać z leasingu także wtedy, gdy chcą sfinansować zakup specjalistycznych maszyn i sprzętów, a nawet całych linii produkcyjnych. W ofercie firm leasingowych można znaleźć również finansowanie komputerów, drukarek, kas fiskalnych, a także mebli (np. do restauracji lub biura) czy nieruchomości.

W przypadku leasingu pojazdów Getin Bank oferuje okres trwania aż do 84 miesięcy z wpłatą wstępną od 1%.

Leave a Reply