Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku wtórnego

W banku PKO BP jest możliwość ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku wtórnego

Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku wtórnego jest najbardziej popularnym rodzajem kredytu. Pozwala na zakup lokalu mieszkalnego lub użytkowego, który był już wykorzystywany przez poprzednich właścicieli. Lokal jest już wybudowany, z uregulowaną sytuacją prawną. Dlatego to właśnie te czynniki sprawiają, że warunki dla kredytobiorców kupujących na rynku wtórnym różnią się od tych, stawianych zwolennikom mieszkań deweloperskich.

Kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości z rynku wtórnego co warto wiedzieć.

Sprawdzenie nieruchomości z rynku wtórnego podzieliłbym na parę części:

 • Sprawdzenie prawne nieruchomości – przede wszystkim ważna jest analiza księgi wieczystej i dokumentacji pod kątem zagrożeń i niezgodności ze stanem faktycznym.
 • Badanie techniczne nieruchomości – przede wszystkim ważna jest analiza stanu technicznego budynku, ponieważ może ujawnić wady konstrukcyjne w zastosowanych rozwiązaniach technicznych, a przede wszystkim określi koszty ewentualnego remontu. Dlatego do tej operacji proponowałbym zatrudnić profesjonalnego inspektora budowlanego.
 • Sprawdzenie kosztów eksploatacyjnych – analiza kosztów za energię, wodę, wywóz nieczystości i podatki. Ponadto zastanowiłbym się nad badaniem budynku kamerą termowizyjną w celu sprawdzenia, jakiego rzędu ubytki energii występują. Dlatego źle zbudowane domy potrafią generować wielotysięczne koszty eksploatacji. Dlatego dla nowych domów warto byłoby zrobić badanie geologiczne, żeby zobaczyć, na jakiej ziemi budynek został wzniesiony.
 • Sprawdzenie lokalizacji nieruchomości – sprawdzenie bliskości obiektów użyteczności publicznej: szkoła, lekarz, poczta, sklepy. Z tego powodu warto sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego, by wykluczyć planowane inwestycje, które mogą obniżyć wartość nieruchomości lub obniżyć komfort zamieszkiwania. Innymi słowy, takimi inwestycjami mogą być np. budowa trasy szybkiego ruchu, sklep wielkopowierzchniowy, oczyszczalnia ścieków.
 • Umowa przedwstępna – w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego nie jest wymagane zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Dlatego podstawą nabycia mieszkania z drugiej ręki równie dobrze może być umowa cywilnoprawna. Podsumowując, warto jednak pamiętać, że w razie pojawienia się ewentualnych komplikacji, zdecydowanie łatwiej będzie Ci egzekwować zapisy umowy sporządzonej u notariusza.

Kolejność działania przy zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny:

 • Etap 1: Ustalenie, jakiej nieruchomości poszukujemy.
 • Wstępne zbadanie zdolności kredytowej w kilku bankach.
 • Proces poszukiwania, selekcji i wyboru nieruchomości.
 • Złożenie ofert sprzedającym.
 • Negocjowanie warunków zakupu i podpisanie protokołu ustaleń ze sprzedającym.
 • Wizyta rzeczoznawcy majątkowego i inżyniera budowlanego w nieruchomości.
 • Ustalanie treści i warunków umowy przedwstępnej z notariuszem i sprzedającym.
 • Podpisanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego i wpłacenie zadatku sprzedającemu.
 • Kompletowanie dokumentów do złożenia wniosku kredytowego.
 • Złożenie wniosków kredytowych do 2 banków.
 • Uzupełnienie dokumentów do złożonych wniosków kredytowych w trakcie analizy kredytowej.
 • Otrzymanie decyzji kredytowych i negocjowanie warunków umowy kredytowej.
 • Wybór kredytu i podpisanie umowy kredytowej.
 • Ustalanie treści umowy przeniesienia własności z notariuszem i sprzedającym.
 • Podpisanie aktu notarialnego zakupu mieszkania.
 • Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego ze sprzedającym i odebranie mieszkania.
 • Złożenie dokumentów do uruchomienia kredytu przez Bank.
 • Zawarcie umów na dostawę mediów do nieruchomości na swoje nazwisko.
 • Spełnienie warunków po uruchomieniu kredytu.

Bankiem, który na chwilę obecną polecamy, jest PKO BP.

Leave a Reply